Elektromagnetische Velden (EMV): Stand van zaken

Home / Elektromagnetische Velden (EMV): Stand van zaken

In 2013 is de Europese richtlijn 2OI3/35/EU uitgegeven over de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden. Recent heeft het RIVM een rapport uitgebracht over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bronnen in relatie met de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden en Shell deed eigen onderzoek naar blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden bij gebruik van inductieverwarmingstechniek met hoog vermogen en gemiddelde frequenties. Tenslotte is er de afgelopen jaren een aantal praktische informatiebladen (factsheets) verschenen over het beheersen van de blootstelling bij het booglassen, puntlassen en het inductie gloeien. In dit artikel van de NIL technische commissie 8 (TCVIII) worden feiten en praktische tips op een rij gezet over dit onderwerp.

Lees dit artikel via de volgende link: Vakblad Lastechniek – November 2023 (PDF)

Bron: Vakblad Lastechniek