Kwaliteit

Delta Heat Services werkt met professionele, gekeurde en geavanceerde warmtebehandelingsapparatuur met uiteenlopende capaciteiten en mogelijkheden. Alle behandelingen worden uitgevoerd met automatische meet- en regelapparatuur welke periodiek worden gekalibreerd. Bij oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever de rapportage, waaronder een gloeicertificaat en het gloeidiagram.
 
Kwaliteit

DHS zet zich continue in om de beoogde kwaliteit te leveren en te bewaken. Alle processen zijn vastgelegd in het Management Handboek en zijn volgens ISO 9001 gecertificeerd.

Daarnaast voldoen alle uitvoeringen aan de norm ISO 17663. Omdat temperatuurregistratie een belangrijk onderdeel van de behandelingen is wordt de registratieapparatuur binnen een vooraf vastgestelde termijn gekalibreerd.

Vakmanschap is de spil waar de kwalitatieve uitvoering om draait. Daarom investeert DHS veel in opleidingen van personeel. Hiervoor is een interne opleiding opgezet welke is opgenomen in het Management Handboek. Deze opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en wordt met een test afgesloten. Alle uitvoerende medewerkers doorlopen deze opleiding. Voor opleidingen en instructies is een nieuwe ruimte ingericht voor het theoriegedeelte en praktijkinstructie. Tevens is er de mogelijkheid om voor derden presentaties, demonstraties, opleidingen en trainingen te verzorgen. Door middel van publicaties en aanvullende trainingen wordt het personeel continue bijgeschoold.

Veiligheid

Veiligheid en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Een veilige werkwijze maakt deel uit van de procedures zoals in het Management Handboek beschreven. Het beleid van DHS, zoals vastgelegd in de beleidsverklaring, stelt zich tot doel ongevallen, materiële schade en milieuschade  te voorkomen. DHS is volgens VCA-Petrochemie gecertificeerd. Al het uitvoerend personeel beschikt minimaal over het VCA-basis certificaat. Het leidinggevend personeel en het merendeel van het uitvoerend personeel beschikt over het VCA-VOL certificaat.

Het streven is om al het uitvoerend personeel VCA-VOL te laten behalen Bij de interne training wordt ruim aandacht besteed aan de veilige uitvoering van onze specifieke werkzaamheden. Ook betreffende veiligheid wordt het personeel continue geïnformeerd en bijgeschoold door middel van publicaties en aanvullende trainingen.

Bekijk hier ons VCA certificaat
Bekijk hier ons ISO certificaat
Bekijk hier onze ondertekende beleidsverklaring