Training en consultancy

Basis trainingen / opleidingen voor technici en administratieve medewerkers.

Vervolg trainingen / opleidingen voor gloeitechnici, project coördinatoren en projectmanagers, om deze bij te scholen naar een hoger niveau met de nieuwe technieken,

apparatuur en toepassingen.

Specifieke trainingen / opleidingen, betreffende het gebruik van tijdelijke ovens met het gebruik van MVC units, heteluchtblazers, olie en/of gas gestookte branders.

Hier gaan we dieper in op de toepasbaarheid, het opstellen, het aansluiten, de bediening c.q.
sturing, het oplossen van storingen en het onderhoud van de toe te passen warmte bron.

Afnemen van theoretische en praktijk testen en examens van onze werknemers ter verduidelijking van een beoordeling en hun functionering.

Dit alles ter bevordering van werken volgens procedures en richtlijnen binnen de eigen
organisatie.

Voor nieuwe klanten geven we klantgerichte demonstraties, met inductie en weerstand en
daarbij horende praktijk werkstukken.

Ter voorbereiding van diverse projecten doen we testen en onderzoek of de theoretisch opgestelde procedures wel praktisch uitvoerbaar zijn.

Nieuwe apparatuur testen en hiervan verslag uitbrengen met een eventuele terug koppeling
naar de leverancier.

Voor klanten die onze apparatuur hebben aangeschaft of gaan huren, geven we trainingen/opleidingen hoe hiermee om te gaan, bedienen, storingen, onderhoud en wat de toepassingen zijn.

We verzorgen lezingen over nieuwe en bestaande normen en standaards betreffende het heat treatment proces.